Ծրագիրը ֆինանսավորվում է
Եվրամիության կողմից

Մարդկային զարգացման 
միջազգային կենտրոն

Միգրացիայի միջազգային 
կազմակերպություն

Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրամիության տեսակետ:

 • Safe Jobs in the EU

  Our Project aims at providing sustainable ideas for recruiters so that planned circular labour migrants can work in safe environments.

 • Responsibility in the Private Employment Agency Community

  The community of Private Employment Agencies in Armenia and in the EU are finally brought together, to do what they are best at - creating strong and sustainable environments for Armenians in Armenia and in the EU.

 • Quality Jobs in the European Union

  Be inspired by the quality jobs in the EU, bring your knowledge with you for your future. 

 • Bring Your Knowledge Back to Armenia

  Your own knowledge is needed in the European Union, but even more once you come back with new and fresh inspiration!Ողջույնի խոսք

Հարգելի այցելու, այս կայքը նախատեսված է Հայաստանում և Եվրամիության երկրներում զբաղվածության ծառայություններ մատուցող ընկերությունների համար: Այս պահին մենք աշխատում ենք Հայաստանի և ԵՄ երկրների միջև աշխատուժի առաջարկի և պահանջարկի արդյունավետ համադրմանն ուղղված այս կայքի ձևաչափը և բովանդակությունը մշակելու ուղղությամբ և առաջնորդվում ենք հետևյալ սկզբունքներով.

 • աշխատանքային հնարավորությունների շրջանառություն (ցիրկուլյարություն), որն ապահովում է աշխատանքային միգրանտների վերադարձը Հայաստան,
 • պլանավորված կամ կիսապլանավորված շրջանառու աշխատանքային սխեմաներ,
 • բոլոր կողմերի, այդ թվում՝ շրջանառու աշխատանքային միգրանտների, Հայաստանի և ԵՄ մասնավոր գործակալությունների, ինչպես նաև գործատուների իրավունքների հարգում,
 • տեղեկատվական այս հարթակը կարող է կիրառվել միմիայն օրինական և պայմանագրային հիմունքներով առաջնորդվող սուբյեկտների կողմից,
 • տեղեկատվական աջակցության համակարգը կառուցված է առավելագույնս արդյունավետ և դյուրօգտագործելի լինելու սկզբունքներով:

Սիրով առաջարկում ենք ծանոթանալ ծրագրի, այն իրագործող կազմակերպության և մեր ընդհանուր գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվությանը: