Ծրագիրը ֆինանսավորվում է
Եվրամիության կողմից

Մարդկային զարգացման 
միջազգային կենտրոն

Միգրացիայի միջազգային 
կազմակերպություն

Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրամիության տեսակետ:

Ծրագրի մասին

«Հայաստանում աշխատանքային միգրացիայի գիտավերլուծական կառավարման հզորացման» ծրագիրը

 Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող եռամյա ծրագիր է, որը համատեղ իրականացվում է ՄԶՄԿ (Մարդկային զարգացման միջազգային կազմակերպության) և Միգրացիայի Միջազգային կազմակերպության (ՄՄԿ) կողմից: Ծրագրի հեռահար նպատակն է կանխել հայաստանցիների անկանոն միգրացիան՝ միգրացիայի կարգավորման գործընթացին, մասնավորապես` աշխատանքային միգրացիայի կանոնակարգմանը նպաստելու միջոցով:

Ծրագիրն ունի չորս հիմնական ուղղություն՝

Ծրագրի Թիրախները