Ծրագիրը ֆինանսավորվում է
Եվրամիության կողմից

Մարդկային զարգացման 
միջազգային կենտրոն

Միգրացիայի միջազգային 
կազմակերպություն

Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրամիության տեսակետ:

Իրադարձություններ

Իտալական պատվիրակության փոխադարձ այցը Հայաստան:Համագործակցության նոր հուշագիր Գյումրի և Նարդո քաղաքների միջև

Հայկական պատվիրակության այցը Իտալիա

"Սոցիալական ապահովության շուրջ համաձայնագրերը՝ որպես միգրանտների սոցիալ-աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության գործիք"

"Արտագնա աշխատանքային միգրացիա. ԵՄ կարգավորումները և աշխատանքի տեղավորման ծառայությունը Լեհաստանի օրինակով" դասընթաց

Լեհական պատվիրակության փորձի փոխանակման այցը Հայաստան

Զբաղվածության գործակալություններին տեղեկատվական աջակցության համակարգ (ՈՒԼԻՍՍԵՍ հարթակ)

Զբաղվածության մասնավոր գործակալությունները և Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնը ստորագրեցին համագործակցության հուշագիր

"Ծառայությունների որակի կառավարումը որպես բիզնեսի խթանման և գլոբալ մրցակցության երաշխիք" դասընթաց

“Աշխատուժի ցիրկուլյար միգրացիա. Հայաստան-Լեհաստան” խորագրով առցանց նիստ

"Վիզաների տրամադրման ընթացակարգեր" սեմինար

Սեմինար Հյուպատոսական ծառայությունների վերաբերյալ

Այց դեպի Գերմանիա

Այց դեպի Լեհաստան

Սեմինար Որակի կառավարման վերաբերյալ
Սեմինար «Աշխատանքի տեղավորման մասնավոր գործակալությունների
գործունեությունը» խորագրով